CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật cho bạn biết Thiên Mộc sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web hatgothienmoc.com như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web này hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web hatgothienmoc.com, điều này đồng nghĩa với việc bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều khoản này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng công khai. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào, có chính đánh hay không.

Chính sách của Thiên Mộc là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hatgohienmoc.com hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Thiên Mộc sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Hãy yên tâm rằng Thiên Mộc tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng và đảm bảo tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Thiên Mộc thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, v..v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ của Thiên Mộc, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin Thiên Mộc thu thập có thể thêm bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, email, số điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Thiên Mộc có thể thu thập một số thông tin nhất định về lịch sử duyệt web hatgothienmoc.com của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web hatgothienmoc.com. Các thông tin này sẽ được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web, nhằm đáp ứng tốt hơn trong quá trình bạn sử dụng web hatgothienmoc.com sau này.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Thiên Mộc xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Thiên Mộc cam kết sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, gửi các thông tin sản phẩm và cải thiện đáp ứng dịch vụ. Ngoài ta, Thiên Mộc có trách nhiệm chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi:

(1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật;

(2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép;

(3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) của Thiên Mộc mới có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư, nhằm tránh làm phiền bạn.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của Thiên Mộc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.

Thiên Mộc giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.